Viehâ

Den tvärkonstnäriga föreställningen behandlar teman kring förlust, försakelse, gemenskap och hopp ur den samiska kulturens perspektiv. Föreställningen ingår i programmet på utställningen Kompasskurs norr.

  • 24.2.–26.2.2023
1: a våningen
Biljetter: € 25 / € 16
Föreställningar den 24, 25 & 26.2. Klockslagen meddelas senare då biljettförsäljningen inleds.

Beskrivning

Viehâ är en port till en värld vars invånare inte försvinner även om de inte längre syns. I centrum för det tvärkonstnärliga verket står det förenade folket, viehâ. Det immersiva verket ritar med ljus- och ljudkonst, rörelse och berättande upp en värld där tidsskikten slumpmässigt kastar omkring människorna och det förgångna möter nutiden.

I verket växlar försakelse, omsorg, saknad, överlevande och hopp. Viehâ är förbiflyende ögonblick där människan upplever dessa känslor och tvingas fatta beslut som kan följa hen genom hela livet. Vem kan sist och slutligen påverka vad som bevaras och vad som med tiden försvinner?

Verket levandegör ödena för människor som en gång levt, som i lite olika former återupprepas även idag. Viehâ tecknar en bild av brytningen i den samiska kulturen och livsstilen, och av gemenskapers försvarslöshet inför en föränderlig värld och yttre tryck. I bilden av det starka folket tecknas ändå ett klart lysande och allt överskridande hopp och gemenskap.

Under föreställningens gång rör sig publiken i olika delar av Kiasma.

Verket hade premiär på Rovaniemi konstmuseum den 28.1.2022.

Bilder från föreställningen

Arbetsgrupp

Regi och koreografi: Auri Ahola
Uppträrande: Titta Court, Unna Kitti, Ailu Valle, Auri Ahola, Panu Valo
Ljudplanering: Tuomas Norvio
Ljusplanering: Jukka Huitila
Musik: Tuomas Norvio ja Ailu Valle
Dramaturg: Elli Salo
Guider: Elli Salo, Aira Huovinen
Texter: Mikko Aikio (1837-1918) i verket Inarinlappalaista kansantietoutta (sammanställt av A.V. Koskimies och T. Itkonen), Auri Ahola (Mikko Aikios barnbarnsbarnbarn)
Arkivmaterial: Jouni Aikio / Yle Sámi arkiiva / Yles Samiska arkiv
Fotografier: Janne Airaksinen, Jouni Porsanger
Produktoion: Viehâ-työryhmä ja Kiasma-teatteri
Samarbetspartner: Rovaniemi konstmuseum, Muhoksen Villa Oy