Tuija Kokkonen: Kemi – II muistio puista

Föreställningen undersöker framtiden ur unga aktivisters perspektiv. Föreställningen är en del av programmet på utställningen Kompasskurs norr.

  • 9.12.2022 kl 17.30–18
  • 9.12.2022 kl 18.15–18.45
  • 9.12.2022 kl 19–19.30
  • 9.12.2022 kl 19.45–20.15
  • 14.12.2022 kl 17.30–18
  • 14.12.2022 kl 18.15–18.45
  • Alla datum
på finska
1: a våningen Kiasma teatern
Biljetter: 20,5 € / 18,5 €

Beskrivning

Hur minns vi skogarna, vår tid, vårt agerande? Vilka minnen har en idag 18-årig ung människa i framtiden? Hur möter vi idag det agerande som skapar minnena? 

På evenemanget Kemi – II memorandum om träd väntar fyra uppträdande, läsare, på dig i Kiasma-teatern. 

Föreställningen föregicks av Kemi – memorandum om träd, en föreställning som visades på våren 2022. Den utspelade sig 100 år i framtiden och utforskade relationen till träden, skogarna, papper och fabrikerna, och till de kriser som har uppkommit kring dem. 

Kemi – II memorandum om träd anknyter till ett nätverk av förställningar som utvecklats långsamt: utöver systerföreställningen också Icke-människornas föreställning (/Kronopolitik – III memorandum om tid), som är en ”föreställning utan slut” som sträcker sig utöver människans livslängd och har pågått hela tiden sedan den 1.3.2010 som en del av föreställningsserien Memorandum om tid – föreställningar med icke-människor och för icke-människor (2006–), samt Tuija Kokkonens/ Maus&Orlovskis serie memorandumföreställningar  som inleddes 1997 och som sedan 1999 har visats som en del av Kiasma-teaterns program.  

Konstnären

Tuija Kokkonen är konstnär, forskare och professor i konstnärlig forskning (2018–) vid Konstuniversitets Teaterhögskola. Hon är verksam i Helsingfors. Sedan år 1996 har hon gjort en serie platsbundna memorandumföreställningar som konstnärlig ledare och regissör för Maus&Orlovski, ett perfomancekollektiv som består av konstnärer från olika områden. Medlemmarna i kollektivet byts regelbundet. Memorandumen utforskar relationerna mellan föreställningen, ”naturen”, det icke-mänskliga och tiden samt konstens roll i en tid av ekologiska kriser. De rör sig i gränslandet mellan olika konstformer och organismarter, där estetik, etik och politik inte kan separeras från varandra. Sedan 1999 har memorandumen huvudsakligen visats i Kiasma-teaterns program och utomlands.

Tuija Kokkonens hemsida

Arbetsgrupp

Föreställningsplanering: Tuija Kokkonen 
Ljusplanering: Tomi Suovankoski 
Upprtädande: Nanna Pulkkinen, Joonas Kokkonen, Leo Castrén, Auri Castrén, Myrsky Ylänen, Satu Tala