Pauliina Feodoroff: Matriarkatet

En videoinstallation där publiken kan vistas så länge de vill. Verket ingår i programmet på utställningen Kompasskurs norr.

  • 25.3.2023
Biljetter: med museibiljetten
Exsakt tid meddelas senare.

Fotograf: Marja Helander. I bilden: Osmo Seurujärvi.

Beskrivning

Matriarkatet är en praktik där alla leder och ingen leder. Det är en värld där man lever jämlikt och i dialog med jordmånen och vattendragen. Det är en organisationsmodell där men genom avlärande rör sig mot re-matrialisering: ett återlämnande av beslutanderätten över kulturen och markanvändningen till samesamhället. 

I Kiasma-teatern tar sig Matriarkatet uttryck som en live-installation där publiken kan vistas så länge de vill.

Verket Matriarkatet som består av en videoinstallation och en levande föreställning visades första gången på Sápmi-paviljongen på Venedigbiennalen i april 2022, och i december 2022 ses den i Dansens hus i Helsingfors.

Konstnären

Pauliina Feodoroff (f. 1977) är en koltsamisk filmregissör, teaterregissör, manusförfattare och markvakt.

Läge och tillgänglighet

Kiasma-teatern är belägen på första våningen av museet, i motsatta ändan av byggnaden sett från huvuddörren. Platserna i teatern är onumrerade. Ytterkläder och stora väskor får lämnas gratis i Kiasmas klädföråd.  

Vägen till den övre platån av teatern är hinderfri. Vi rekommenderar att du i förväg kontaktar Kiasmas info om det finns behov av rullstolsplats.