Invisible dancing

Föreställningen Invisible dancing utnyttjar vild fantasi som utgångspunkt för dans och uppträdande. Verket utvidgas till ett kollektivt fantasitillstånd som omfattar icke-vetande.

  • 16.6.2022 kl 18–19
  • 18.6.2022 kl 13–14
  • 19.6.2022 kl 15–16
4:e våningen
Biljetter: med museibiljetten
Anmäl dig i lobbyns info samma dag före föreställningen. Platserna fylls i ankomstordning.

Mira Kautto, Roy Boswell, Ella Skoikka, Invisible dancing. Bild: Nationalgalleriet / Petri Virtanen.

Om föreställningen

Att vistas vid dansföreställningen Invisible dancing är att befinna sig på en plats för oliktänkande och olikvarande. I verket föreställer sig dansaren att hen är osynlig. Det gör det möjligt att följa kroppens böjelser och logik. Dansen utspelar sig på de yttersta gränserna av det iakttagbara, i skuggornas djup. 

Osynlighet är emellertid något som alltid står i relation till andras blickar. Föreställningen Invisible dancing skapar en känsla av gemenskap i ett rum där också publiken kan frigöra sig från vardagens prestationskrav genom att fantisera om föreställningen som en parallell verklighet.  

Konstnärerna

Mira Kautto

Mira Kautto är en dansare och koreograf från Helsingfors. Kautto har arbetat i många olika roller i olika arbetsgrupper, både i Finland och internationellt. Hennes verk präglas av starka känslor, och i centrum för dem står dansen.  

Roy Boswell

Roy Boswell är en skulptör från Helsingfors. Hans arbete är starkt förankrat i den uppträdande konsten, musik och ljud.  

Ella Skoikka

Ella Skoikka (Ella-Noora Koikkalainen) är en danskonstnär och uppträdande konstnär från Joensuu, numera bosatt i Helsingfors. Hennes konstnärliga arbete är särskilt förknippat med det kroppsliga och med dans och ljud. 

Ella Skoikka, Mira Kautto och Roy Boswell. Bild: Nationalgalleriet / Petri Virtanen.

Med stöd från

Verket har erhållit stöd av Centret för konstfrämjande och Konestiftelsen

Liknande evenemang