PBFF (Photobooks from Finland) Newspaper Vending Machine

Under URB22-festivalens gång publicerar PBFF tidningar gjorda av fem bildkonstnärer som är verksamma i Finland. Man kan köpa tidningarna i en tidningsautomat som placeras framför Kiasma. Evenemanget är en del av programmet på festivalen URB22.

  • 3.6.–12.6.2022
Platsen framför Kiasma, Mannerheimplatsen 2.

Tidningen som plattform för konstärligt uttryck

PBFF (Photobooks from Finland) har bjudit in fem konstnärer att göra publikationer i tidningsformat, som en del av deras konstnärliga arbete. Konstnärerna som är verksamma i Finland representerar ett brett spektrum från bildkonstens fält. Projektets mål är att utnyttja de möjligheter tidningsformatet erbjuder som publikationsplattform för ett konstnärligt uttryck.


De separata tidningarna publiceras och de finns att köpa i en tidningsautomat som PBFF placerar ut framför Kiasma för den tid URB22 pågår.

PBFF

PBFF grundades år 2014. Organisationen arbetar för att främja den finska fotokonstlitteraturen genom att arkivera den och presentera den både nationellt och internationellt.

Konstnärerna

Emilia Tanner / 3.6–4.6.2022

Emilia Tanner (f. 1990) är en bildkonstnär som bor och arbetar i Helsingfors. I sina arbeten använder Emilia ofta papper som material, för att behandla teman kring tid, förgänglighet och varseblivning. Hon närmar sig papper som ett tredimensionellt material som det är möjligt att omforma, förbruka och skulptera.

Den senaste tiden har Tanner fokuserat på installationer och på att arbeta med ljus. Varseblivning av avstånd, nyfikenhet, upprepning och upptäckten av nytt spelar centrala roller i hennes konstnärliga tänkande. 

Felix Bardy / 5.6–6.6.2022

Felix Bardy (f. 1998) är en bildkonstnär som bor och arbetar i Helsingfors. Hans huvudsakliga arbetsmetoder är fotografering och måleri. ”Jag närmar mig konstskapandet genom bildjournalistikens metoder. Jag vill dokumentera den tid vi lever i”, säger han.

I sina senaste verk har han målat upp en närmast dystopisk bild av en värld förslavad av konsumtionskulturen. ”Jag fascineras av tanken om en depraverad framtid med drag av cyberpunken. Jag målar landskap som påminner om världens undergång och beskriver saker som för mot fördärvet.”

Introspektion spelar en viktig roll i Bardys arbete – för vad han prioriterar och finner viktigt.

Hikari Nishida / 7.6–8.6.2022

Hikari Nishida (f. 1997) är en konstnär bosatt i Helsingfors. Hon har studerat tidningsutgivning som konstform vid den franska konstskolan La Haute Ecole des Arts du Rhin.

Nishidas konstnärliga arbete omfattar publikation, installationskonst och skapandet av experimentella konstplattformer. Hennes verk har visats på Kosminen (Finland), Publics (Finland), The Tokyo Art Book Fair (Japan), Saint Remi-museet (Frankrike) och delats i Helsingin Sanomat och ja Kunstkritikk.

I Finland har Nishida grundat bokhandeln The Temporary Bookshelf som inte eftersträvar vinst och är avsedd för publikationer som ges ut på eget förlag.

Tanja Koljonen / 9.6–10.6.2022

Tanja Koljonen (f. 1981) bor och arbetar i Helsingfors. Hon utexaminerades år 2014 som magister i fotokonst från Aalto-universitetets högskola för konst och design. För tillfället studerar Koljonen konstgrafik vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi. Hon är intresserad av relationen mellan ord och bild, av språkets visuella natur och av innebörders rörlighet. Hennes verk består ofta av fotografier, grafiktryck och konstnärsböcker.

Tatu Gustafsson / 11.6–12.6.

Tatu Gustafsson (f.1979) arbetar bland annat med vägföreskameror, lånade föremål och begrepp. Gustafssons arbete sonderar teknologier, självklarheter och relationer som bildar hierarkier.

Samarbete

Projektet med tidningsautomaten har genomförts med stöd av Centret för konstfrämjande och i samarbete med festivalen URB22.

URB22 hela programmet