Vanliga frågor

På museet

Var ska man klistra klistermärket som fungerar som inträdesbiljett?
Klistra biljetten på ett synligt ställe. Det är viktigt att utställningsövervakarna enkelt kan se den. De flesta klistrar biljetten på ett synligt ställe på kläderna, men ibland ser man besökare som har klistrat biljetten i pannan, på kinden eller på armen.

Får man fotografera eller videofilma på museet?
Man får fotografera och filma för eget bruk. Av upphovsrättsliga skäl kräver annan fotografering tillstånd av Kiasmas informationsavdelning, kiasmaviestinta@kiasma.fi.

Får man teckna?
Det är fullt tillåtet att skissa och teckna. Om du behöver ett underlag att teckna på kan du låna ett gratis i garderoben.

Måste man lämna rocken i garderoben?
Tjocka och våta rockar måste man lämna i garderoben. Annars får man ta rocken med sig in på museet.

Varför får man inte ta med sig en ryggsäck in på museet?
Ryggsäckar är förbjudna för att skydda verken. Då man vänder sig om kan en ryggsäck av misstag träffa ett verk. Kiasmas personal har i uppgift att se till att verken på utställningarna inte kommer till skada.

Kostar det något att lämna saker i garderoben?
Garderoben är gratis.

Kiasmas verksamhet

Varför har Kiasma ingen permanent samlingsutställning?
De viktigaste formerna för Kiasmas verksamhet är de varierande utställningarna och att utvidga, forska i och på ett mångsidigt sätt presentera de egna samlingarna. Kiasmas samlingar presenteras på temautställningar som regelbundet byts ut.

Hur definieras nutidskonst på Kiasma?
Kiasmas egentliga verksamhet omfattar konstfenomen från 1970-talet till idag. Till samlingarna skaffas verk av konstnärer som har inlett sin utställningsverksamhet år 1970 eller senare. Därför är Kiasma ett museum för nutidskonst – inte för modern konst. Modern konst samlar och visar Statens konstmuseum framför allt på Ateneum.

Varför finns det så få tavlor på Kiasma?
Nutidskonst presenteras med många olika former av teknik. På utställningarna visas förutom tavlor bland annat mediakonst och installationer.

Hur många verk finns det i Kiasmas samlingar?
Det finns mer än 8500 verk i Kiasmas samlingar.

Vem bestämmer vilka verk som skaffas till Kiasmas samlingar?
Besluten fattas av en inköpsnämnd som utöver proffs från Kiasma inkluderar representanter för konstnärs- och kritikerorganisationerna. Verken väljs ut enligt olika kriterier, bland annat verkets, konstnärens eller det presenterade fenomenets betydelse för konstlivet i Finland eller för konstens utveckling i allmänhet.

Kiasma-teatern

Vad är samtidsteater?
Samtidsteater är ofta mer än bara teater. Jämfört med en mer traditionell och dramatisk teater söker samtidsteatern oftare efter nya och annorlunda uttrycksformer. Man kan säga att samtidsteater framför allt handlar om en strävan efter att gång efter gång omdefiniera vad teater kunde vara. Termen samtidsteater har använts som ett paraplybegrepp för flera olika slags föreställningar och framställningsstilar. Många av dem kan också kallas performance. Man kunde också tänka sig att performansen är en särskild form av och ett underbegrepp under samtidsteatern. På engelska används också termen ”live art” och på finska ”esitystaide”, ungefär föreställningskonst, för att beskriva performance och samtidsteater.

Varför är man så ofta naken i samtidsteatern?
Kroppslighet och att hantera kroppsligheten är en viktig del av samtidsteatern, och det är en orsak till att de uppträdande i vissa föreställningar är nakna. Å andra sidan finns det säkert lika många svar på den frågan som det finns föreställningar – det finns alltså en egen orsak i varje föreställning.

Byggnad och arkitektur

När öppnade Kiasma?
Kiasma öppnade 30.5.1998.

Vem har ritat Kiasma?
Kiasma har ritats av den amerikanska arkitekten Steven Holl.

Hur mycket kostade det att bygga Kiasma?
Ungefär 38 miljoner euro.

Vad betyder ordet Kiasma?
Kiasma (på svenska och engelska chiasma) betecknar ett ställe där nerver eller ligament korsar varandra, eller där homologa kromosomer knyts ihop.

Vem äger Kiasma?
Finlands Nationalgalleri äger Kiasma.

Varför har Kiasma inte ritats av en finsk arkitekt?
På hösten 1992 utlystes en arkitekttävling för ett nytt museum för nutidskonst. Tävlingen var öppen för arkitekter från de nordiska och baltiska länderna. Fem internationellt erkända arkitekter inbjöds också att delta i tävlingen. Bland de 516 inlämnade arbetena valdes bidraget Chiasma av den amerikanska arkitekten Steven Holl. Arkitekterna deltog i tävlingen under pseudonymer, och juryn kände inte deras nationalitet.

Övrigt

Varför måste man betala full inträdesavgift fast en del av museet är stängt?
Kiasmas utställningsverksamhet bygger på att utställningarna regelbundet byts ut, och därför är det inte ovanligt att en del av utställningslokalerna är stängda medan en ny utställning sätts upp. Redan en enda utställning erbjuder däremot mycket att se och uppleva, och själva museibyggnaden är arkitektoniskt intressant. Om flera utställningsvåningar är stängda behöver man inte betala fullt inträde till museet.