Tillgänglighet

Kiasma ligger i Helsingfors centrum nära stationer och hållplatser för kollektivtrafiken. Parkeringsplatser för besökare med begränsad rörelseförmåga finns mellan Kiasma och postens huvudkontor. Infarten går framför posthuset mot Sanoma-huset.

Kiasma är fullt tillgängligt även för rörelsehindrade. Det finns hissar mellan våningarna. I garderoben kan man låna en rullstol eller rollator. Toaletter för rörelsehindrade finns på första och femte våningen.

Ledar- och assistenthundar är välkomna till museet. Kiasmas guider och salvakter är utbildade för att assistera besökare med synskada. I garderoben finns en relief över Kiasma, en bottenplan med braille-skrift och en miniatyr som man får känna på. Vi lånar också ut hjälpmedel som ficklampor och förstoringsglas. Vissa konstverk får man beröra då Kiasmas personal är med. Be gärna personalen om råd.

Assistenter till personer med funktionshinder har fritt inträde till Kiasma.

I seminarierummet går det att få en induktionsslinga och en förstärkare vid behov.