Uppgifter och vinkar

Nutidskonstuppgiftspaketet

Nutidskonstuppgiftspaketet erbjuder sätt att närma sig lärandet genom konsten. Uppgifterna går att dra nytta av på alla Kiasmas utställningar. Materialet innehåller vinkar för arbetssätt både i skolan och på museet. I uppgifterna förenas många läroämnens innehåll och mål.

Lärarguiden: förstagångarens nutidskonstlära (pdf)

Samlingarna på nätet

Alla Nationalgalleriets verk går att hitta på nätet under den här länken. För sidan har också skapats tematiska rutter för utforskande av konstverken över museigränserna. Jämför till exempel Ateneums verk med porträttmotiv med Kiasmas och Sinebrychoffs samlingsverk med liknande motiv.

AV-arkkis nättjänst som är specialiserad på media- och konstfostran

AV-arkki har en gratistjänst som svarar mot lärarnas behov av att få undervisningsmaterial som är lätt att använda och väl planerat för barns och ungas media- och konstfostran. AV-arkkis mål är att stöda lärarnas arbete genom ett högklassigt undervisningsmaterial som passar för ett arbetssätt inriktat på barn i många olika åldrar. Tjänsten innehåller videoverk man kan titta på på nätet, och uppgifter och texter som hör till dem och ger underlag för diskussion.