Andraklassarnas konstutflykt

21.08.2019 - 19.12.2019

Helsingfors festspel inbjuder i samarbete med Sektorn för fostran och utbildning, Museet för nutida konst Kiasma, Helsingfors stadsorkester, Musikhuset och studerande i bildkonstpedagogik vid Aalto ARTS alla Helsingfors skolelever som inleder sitt andra skolår hösten 2019 samt deras lärare till Konstutflykt.

I år består Andraklassarnas konstutflykt av två delar: en konsert med Helsingfors stadsorkester onsdag 21.8.2019 i Musikhuset samt Kiasmarundturer för andraklassare, som förverkligas under höstterminen 2019.

Temat för Andraklassarnas konstutflykt i år är människans förhållande till naturen.

Vid Helsingfors stadsorkesters konsert framför Sergej Prokofjevs verk Peter och vargen, som handlar om en liten modig pojke och hans djurvänner, som hotas av en varg som rör sig i närheten. Som berättare vid konserten fungerar Satu Sopanen och Susanna Haavisto. Stadsorkestern dirigeras av Jutta Seppinen. Föreställningen är finskspråkig.

I Andraklassarnas konstutflykt ingår också en rundtur för andraklassare som Fostrans- och utbildningssektorn samt Museet för nutidskonst Kiasma tillsammans bjuder på. Rundturen riktar sig till alla klasser som deltar i konstutflykten och arrangeras mellan 27.8. och 19.12.2019. Kiasmas guider leder de interaktiva rundturerna i Kiasmas samlingsutställning Samliv. Utställningen är en del av Det goda livet, Kiasmas årstema 2019.

Anmälan till Andraklassarnas konstutflykt i två delar – anmälningstiden inleds 14.3. och 15.8.

Anmälan sker i två delar. Man anmäler sig till konserten 14.3.–4.4.2019. Skolsekreterarna får en länk till anmälningsblanketten to 14.3. Från och med 15.8. kan man anmäla sig till Andraklassarnas rundturer på Kiasma. Rundturerna reserveras i Kiasmas webbutik (avgiftsfri produkt) och länken skickas till alla grupper som fått plats på konserten då anmälningstiden inleds i augusti.

En lärare anmäler på en blankett alla andraklassare från den egna skolan som deltar i Andraklassarnas konstutflykts konsertdel. Ca 3000 deltagare ryms med på Konstutflykten. I år har de skolor som inte rymdes med i fjol förtur, eftersom vi önskar ge möjligast många skolor chansen att delta i Konstutflykten. Övriga platser delas ut i anmälningsordning.

Andraklassarnas rundturer på Kiasma förverkligas mellan 27.8. och 19.12.2019 ti–fre kl. 10–13. Rundturen är ca 45 minuter lång och maximiantal för deltagare är 25. Varje klass reserverar sin egen rundtur från och med torsdag den 15 August.