Skolor och daghem

Vi rekommenderar att pedagogen och läraren först bekantar sig med utställningen, och överväger vilka verk som passar för den egna gruppen.

Läraren har ansvar för sina elever under hela besöket och rör sig med sin grupp. Huvudregeln är att man inte får röra vid verken. Personalen ger gärna råd.

Daghem

Guidningar och konstverkstäder för 3–6-åringar.
Läs mer

Skolor

Guidningar för skolgrupper och infotillfällen och fortbildningar för lärare.
Läs mer

Uppgifter och vinkar

Uppgiftspaketet för lärare och samlingarna på nätet.
Läs mer