Rabatter

15.1. – 7.2.2019
Rabattbiljett 11 € (studerande, pensionärer, beväringar, civiltjänstgörare)
Grupper à 11 € (minst tio personer)

Rabattbiljett 13 € (studerande, pensionärer, beväringar, civiltjänstgörare)
Grupper à 13 € (minst tio personer)
Årskort 15 € (bildkonststuderande och bildkonstnärer)
Årskort 28 € (lärare anställda i Finland)
Inträde med Museikort 0 €

European Youth Card
Veikkaus
HBL
CIMAM Card
ICOM Card

Helsingforskortet
Kiasmas vänner
Kulturpasset
Funktionshinderkortet