Outoäly

  • 12.2.–28.5.2000

12.02.2000 – 28.05.2000

Ihmisen ja tietokoneen kohtaamista on luonnehdittu aikamme suurimmaksi draamaksi. Outoäly valaisi kansainvälisen taiteilijajoukon välityksellä tapoja, joilla nykytaide on ottanut digitaaliteknologian haasteen vastaan.