Haastattelu

Mikä on oma suhteesi kouluun / opettamiseen?

Minulla on hyviä kokemuksia koulusta, mutta myös paljon turhautumista. Taideakatemian aikana kyseenalaistin koko ajan kaiken. Koulussa kukaan ei puhunut valtarakenteista, tai että miksi jokin on hyvää tai huonoa.

Mihin suuntaan koulua pitäisi mielestäsi kehittää?

Tarvittaisiin enemmän kollektiivisuutta ja ryhmätöitä, enemmän ryhmässä keskustelua, yhteiskunnan ja sen rakenteiden analysointia. Että tulisi esiin, ettei kaikki ole kiinni yksilöstä vaan järjestelmästä.  Esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut aiheuttavat inhimillistä kärsimystä yksilöstä riippumatta. Tulisi miettiä, mitä järjestelmässä on vialla, kun näin käy tasaisin väliajoin.

Mihin tarvitaan tottelemattomuutta?

Siteeraisin tässä Howard Zinniä: kauheimmat asiat maailmanhistoriassa, kuten kansanmurhat, orjuus tai sodat ovat tapahtuneet tottelevaisuuden takia. Ihmiskunnan ongelma on se, että ihmiset nälän, pelon tai köyhyyden pakottamina tottelevat johtajiaan, mikä johtaa isoon pahuuteen. Passiivisuus on tottelevaisuutta, tottelemattomuus vaatii aktiivisuutta ja on siksi tietenkin vähän raskaampaa.

Voiko taiteella vaikuttaa?

Kyllä ja ei. Taide on myös ongelma. Moni ei ota taidetta vakavasti. Taiteilijan roolin erityisyys tuli esiin jo Ronald McDonaldin patsaan kidnappauksen yhteydessä. Jos Ronaldin kidnappauksesta olisi kerrottu heti taideprojektina, sitä ei kukaan olisi ottanut vakavasti. Siksi yritimme viimeiseen asti antaa kuvan, että kyseessä on todellinen aktivistijärjestö eikä mikään taideprojekti.

Minkälainen brändi on Jani Leinonen?

En näe itseäni brändinä. En halua esineellistää itseäni, vaikka ammattiroolini onkin eri asia kuin minä oikeasti. Roolini on ikään kuin näyttelijän.

Pelkäätkö että pääsi putoaa jonakin päivänä?

Ystäväni Riiko Sakkinen sanoo sen hienosti: sen kovasti kaipaamani vallankumouksen jälkeen, me taiteilijat olemme ensimmäiset, joiden kaula katkeaa. Kaikkea ei voi myöskään hallita, varsinkaan sosiaalisen median aikakautena. Ronaldin kidnappaus ja Hunger King ovat olleet konkreettisia esimerkkejä. Virkavalta tai poliitikot ovat reagoineet arvaamattomasti.

Haastattelijana Arja Miller