Teosten hankintaperusteet

Nykytaide syntyy paikallisen ja globaalin kulttuurin vuorovaikutuksessa. Suomalaisesta nykytaiteesta on tullut tärkeä osa kansainvälistä nykytaiteen kenttää. Tällä hetkellä Kiasman kokoelmiin hankitaan kiinnostavaa ja korkealaatuista nykytaidetta yli valtiollisten tai maantieteellisten rajojen, kuitenkin lähialueiden taide painotettuna. Suurin osa ulkomaisista teoksista hankitaan Kiasman omista näyttelyistä.

Kiasma kerää nykytaidetta, joka kuvastaa aikaamme mahdollisimman monipuolisesti. Hankinnoissa on tärkeää oman ajan ymmärtäminen, rohkeat kannanotot ja reagointiherkkyys. Tapauskohtaisesti taidekokoelmaa voidaan täydentää myös vanhemmilla teoksilla, esimerkiksi teemanäyttelyiden suunnittelun yhteydessä tai yksittäisten merkittävien teosten kohdalla.

Taiteenalojen jaottelut tai tekniikat eivät määrittele Kiasman hankintoja. Maalausten, veistosten, valokuvien ja grafiikan lisäksi hankitaan myös mediataidetta, kuten elokuva-, video-, ääni- ja tietokonepohjaisia teoksia, sekä verkkoteoksia.

Kiasmassa on Suomen laajin mediataiteen kokoelma: yhteensä noin 400 teosta. Digitaalista teknologiaa hyödyntävät teokset asettavat uusia haasteita kokoelmatoiminnalle. Ne vaativat muun muassa uudenlaista teosten säilyttämistä, konservointia ja esittämistä.

Nykytaide ymmärretään, tulkitaan ja määritellään laajasti visuaaliseen kulttuuriin osana. Kokoelmiin hankitaankin nykytaiteen ja populaarikulttuurin raja-alueelle luettavia teoksia sekä ns. katoavaa taidetta ja sen taltiointeja, kuten performanssitaltiointeja, yhteisötaideprojekteja sekä maa- ja ympäristötaiteen teoksia. Kiasman kokoelmiin on mahdollista hankkia myös teoksia, jotka voidaan taltioida vain käsitteellisinä konsepteina tai suunnitelmina.

Uusia teoksia kokoelmiin

Lista vuoden 2019 teoshankinnoista