Kiasma Tukisäätiö

Kiasma Tukisäätiö on itsenäinen säätiö, joka tukee taloudellisesti Kiasman näyttely- ja julkaisutoimintaa ja kasvattaa museon teoskokoelmaa lahjoituksilla ja keräämillään varoilla. Kiasma Tukisäätiö on perustettu vuonna 2008.

Monta tapaa tukea

Voit tukea toimintaamme osallistumalla varainkeräystilaisuuksiimme, lahjoittamalla, kampanjayhteistyöllä ja testamenttilahjoituksin. Yhdessä mahdollistamme elämykset nykytaiteen parissa. Yhteisöjen säätiölle antamat lahjoitukset ovat myös lahjoittajien verotuksessa vähennyskelpoisia.

Varainhankinta

Kiasma Tukisäätiön varainhankinnan kulmakivenä ovat vapaaehtoisvoimin ja yrityssponsoroinnilla toteutettavat varainkeruutapahtumat. Gaalaillalliset, Keräilijän kodissa -tilaisuudet ja muut vastaavat tapahtumat ovat myös vahvistaneet viestiä nykytaiteen museo Kiasman tukemisen tärkeydestä. Tukisäätiö lämpimästi kiittää niitä yksityishenkilöitä ja yrityksiä, jotka ovat lahjoituksin tukeneet tarkoitustamme.

Taidelahjoitukset

Kiasma Tukisäätiö on lahjoittanut Kiasmalle merkittäviä koti- ja ulkomaisten taiteilijoiden teoksia, joita museo on toivonut kokoelmiinsa, mutta joita hankintamäärärahat eivät ole mahdollistaneet. Lisäksi säätiö on tukenut taidejulkaisujen toteuttamista sekä näyttely- ja ohjelmistoprojekteja.

Kiasma Tukisäätiö on tukenut Kiasman toimintaa ja taidekokoelman kartuttamista seuraavasti

Lahjoitetut teokset

2019 nabbteeri: Ethnographies of a homespun spinelessness cult and other neighbourly relations, 2019

2018 Torbjørn Rødland: Between Fork and Ladder, 2018

2011 Sebastian Errazuriz: Opera d’Inferno, 2011

2010 Eija-Liisa Ahtila: Marian ilmestys, 2010

2009 Matti Kujasalo: Maalaus, 2009

2008 Eija-Liisa Ahtila: Missä on missä?, 2008

Muu tuki

2018 Elokuun pitkät perjantait. Ohjelmallisen ilta-aukioloajan mahdollistaminen.

Lahjoitus Kansallisgallerian varainhankintakampanjaan.

2012 Camouflage-näyttelykirjan tuotannon tukeminen.

2009 Ola Kolehmaisen teoksen Daavid ja Goljat -sommitelma tuotannon tukeminen

Hallitus

Tukisäätiötä johtaa hallitus, jonka jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenet

 • Pekka Lehtinen (puheenjohtaja)
 • Fanny Borgström
 • Leevi Haapala
 • Kyösti Kakkonen
 • Kaija Kohonen
 • Katariina Kouri
 • Max Mickelsson (varapuheenjohtaja)
 • Riitta Nelimarkka
 • Salla Pöyry
 • Jyri Sarpaniemi
 • Ari Tolppanen
 • Iiris Ulin
 • Poju Zabludowicz

Lisätietoja ja yhteydenotot

Puheenjohtaja Pekka Lehtinen
pekkalehtinen2016@gmail.com, p. 040 585 3008

Assistentti Kaisa Paananen
kiasmatukisaatio@kiasma.fi, p. 050 360 3686