/teatteri.nyt 2016

Vuosittainen esitystaiteen ja nykyteatterin tapahtuma. Tänä vuonna ohjelmassa on luentoja, workshopeja, keskusteluita ja Sarah Vanheen (BE) esitys Turning Turning.

  • 18.10.–21.10.2016

Kiasma-teatterin vuosittaisen esitystaiteen ja nykyteatterin tapahtuma /teatteri.nyt järjestetään 18.-21.10.2016. Tänä vuonna tapahtuman tematiikka tarkastelee nykypsykoanalyyttisten näkökulmien heijastumia nykynäyttämöllä erityisesti kielen ja ruumiin potentiaalissa. Ohjelmassa on luentoja, keskusteluja, workshopeja ja esityksiä. Tapahtuman ohjelma on suunnattu sekä yleisölle että ammattilaisille.

OHJELMA:

Ti 18.10.
klo 11 Johdantoluento, Sami Santanen: Dis-tanssi: ruumiista, vieraasta, esityksestä 

Kiasma-teatteri – vapaa pääsy
Kieli: suomi

Sami Santanen on estetiikan ja filosofian tutkija. Hän on tutkinut mm. kosketusta ja opettanut Helsingin yliopistossa, Taideyliopistossa ja Aalto yliopistossa.

klo 14 Luento, Aura Sevón & Heta Rundgren
Kiasma-teatteri – vapaa pääsy
Kieli: suomi

Aura Sevón: Cixous’n kieli, kääntäminen, monimerkityksisyys ja écriture féminine
Aura Sevón on yhdessä Heta Rundgrenin kanssa kääntänyt Hélène Cixous’n teoksen ”Medusan nauru ja muita ironisia kirjoituksia (Tutkijaliitto, 2013). Luennollaan Sevón käsittelee suomennostyössä esiin nousseita Cixous’n poetiikan ja estetiikan erityispiirteitä tyylintutkijan ja kääntäjän näkökulmasta.

Aura Sevón on kirjallisuuden suomentaja, kirjailija ja väitöskirjatutkija, joka intoutuu liukumista genrejen, lajien, kielten ja kulttuurien välimaastoissa.

Heta Rundgren: Luovia luentoja psykoanalyysin ruumiista
Esitys käsittelee psykoanalyyttisiä teorioita ja kirjoituksia etenkin luovuuden lähteenä, ponnistaen siitä Hélène Cixous’n ajatuksesta, että psykoanalyysin anti olisi ennen kaikkea sen ’kokeellisuudessa’ ja sen kirjallisessa annissa, ei sen ’tieteellisyydessä’ tai sen lausumissa ’totuuksissa’. Avaan psykoanalyyttisiä ajatuksia aikansa ja paikkansa tuotteina ja luen Lacanin käsityksiä sukupuolesta ja vallasta feministisestä näkökulmasta, kohtaamisessa etenkin bell hooksin pedagogisten ajatusten kanssa.

Heta Rundgren on sukupuolen- ja kirjallisuudentutkija, mieluiten tieteen ja taiteen rajoilla ajatteleva ja pohtiva monikielisyydestä ja musiikista voimautuva queerfeministi. Väittelee joulukuussa 2016 Université Paris 8:sta ja Helsingin yliopistosta.

….

Ke 19.10.
klo 10 Luento, Gustav Schulman: Psykoanalyysi ja ruumiillisuus tänään
Seminaari-tila – vapaa pääsy
Kieli: suomi

Gustav Schulman on LL, Psyk. erik. lääk., Psykoanalyytikkokouluttaja (IPA), Psykoterapeuttikouluttajan erityispätevyys (SLL), Vieraileva professori Kioton yliopisto Japani 2013, Member of the British Psychoanalytical Society

klo 12 Luento, Tero Nauha: Esityksen ajatus
Kiasma-teatteri – vapaa pääsy 
Kieli: suomi ja englanti

Esitys tai performanssi on ajattelua, mutta ei samankaltaista filosofisen ajattelun kanssa. Ajattelu on esine, se on materiaa. Tämä on se taso, jossa ruumis on, kuitenkin kieleltä sulkeutuneena. Reaalinen on tila, jossa kaikki ajattelee, mutta se ei ole kielen tai filosofian tavoitettavissa ilman muuntamista tai käännöstä maailmaan.

Tero Nauhan puheenvuoro on osa hänen taiteellisen tutkimuksen postdoc-projektia Taideyliopiston teatterikorkeakoulussa. Nauha on mukana tutkimushankkeessa, jossa professori Annette Arlanderin johdolla, tutkijat Hanna Järvinen ja Pilvi Porkola kysyvät ’Kuinka tehdä asioita esityksellä?’ Nauhan tutkimus sitoutuu post-humanistiseen ja uusmaterialistiseen keskusteluun ruumiista, ajattelusta, ihmisestä ja eläimestä, jossa filosofinen ajattelu ei saa minkäänlaista erityisasemaa. Mitä tällöin voidaan sanoa ruumiista, kielestä ajattelusta ja esityksestä, on tämän puheenvuoron keskiössä.

Tero Nauha on taiteilija ja postdoc tutkija. Hänen taiteellisen tutkimuksen väitös tarkastettiin Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa tammikuussa 2016. Nauhan tutkimusta ja taiteellista työskentelyä määrittää kriittinen näkemys ajattelun, ruumiin, taiteen ja kapitalismin tiedontuotantojen suhteen. Hänen toimintansa sitoutuu kiinteästi skitsoanalyyttisen ja posthumanistisen filosofian kanssa. Lisätietoja: www.teronauha.com

klo 14-16 Workshop / Janina Rajakangas & Mira Kautto: Mielen manifestoituminen ruumiissa esitystilanteessa
Kiasma-teatteri
Kieli: suomi, tarvittaessa suomi-englanti

Demonstraatiotyöpajassa tutkitaan ensisijaisesti tunteiden ja mielentilojen manifestoitumista ruumiissa. Siinä esitellään yksi mahdollisuus sille, mitä sana embodiment voisi tarkoittaa. Janina Rajakangas on työskennellyt viimeisen kolmen vuoden ajan hyvin tarkasti ja pitkäkestoisesti ruumiillistamisen metodin parissa sekä koreografin että esiintyjän roolissa, jotta kokemamme psyykkinen maailma aukeaisi kehon kielen kautta katsojan luettavaksi kaikessa monitahoisuudessaan.

Työpaja koostuu lyhyestä demonstraatiosta, jossa esitellään ruumiillistamisen metodia sekä työpajasta, jossa metodia harjoitellaan yhdessä osallistujien kanssa. Työpaja on suunnattu esittävien taiteiden ammattilaisille ja opiskelijoille.

….

To 20.10.
klo 11-16 Workshop / Niko Hallikainen: Sanat joina mieli läikkyy
Kiasman Seminaari-tila
Kieli: suomi

Tanssista kirjoittamiseen erikoistuneen Niko Hallikaisen työpajassa omistaudutaan kielen rikkaille erehdyksille. Työpaja kehittää estotonta kieltä tekstuaalisena työkaluna sekä taitoa artikuloida mieltä. Kirjoitusharjoituksissa luodaan ympäristö, jossa osallistuja voi assosioida vapaasti ja antaa kielensä säikäyttää hänet. Mieli läikkyy omana totuutenaan maailmaan.

Niko Hallikainen on tanssikriitikkona toiminut vapaa kirjoittaja, joka nyttemmin työskentelee tiiviissä kirjallisessa dialogissa nykykoreografien kanssa. Työssään Hallikainen on syventynyt mielen rajattoman sekavuuden ja ruumiin epätoivoisen hallinnan välisiin käytäntöihin.

klo 16 Artist Talk, Sarah Vanhee (BE)
Kiasman Seminaari-tila, vapaa pääsy
Kieli: englanti

Belgialainen esitystaiteilija Sarah Vanhee kertoo taiteellisesta työskentelystään.

….

Pe 21.10.
klo 11-13 Taiteilijakeskustelu, keskustelussa taiteilijat puhuvat omasta työstään suhteessa tapahtuman tematiikkaan. Keskustelijoina mm. Elina Pirinen, Heidi Väätänen ja Sonja Jokiniemi.
Kiasma-teatteri – vapaa pääsy
Kieli: suomi

klo 14 & 19  Sarah Vanhee (BE): Turning Turning
Kiasma-teatteri, liput 15/10e
Esityskieli: englanti
Kesto: 45min.

How to be the horse while riding? How to move in language like in dance? How to say what one ”really” thinks, here and now?

Joka hetki lukemattomat ajatukset, tuntemukset ja tunteet vilistävät mielemme ja päämme lävitse. Jotkut kohtaavat tietoisuutemme, useat kulkevat ohi tiedostamattamme.

Turning Turning –esityksessä Sarah Vanhee yrittää sanallistaa kaiken mitä hänen tietoisuudessaan on yhtäaikaisesti käynnissä. Hän tyhjentää mielensä ja suunsa, ja täyttää ajan jatkuvasti muuttuvilla merkityksillä. Yrityksessään tarttua hetkeen sanoin, hän pyrkii puhumaan kaikki ajatukset ääneen mitä hänen päässään on.

Turning Turning käsittelee dynamiikkaa, jossa ihminen määrittyy ja määrittää itseään jatkuvasti sanojen avulla.

Belgialaisen Sarah Vanheen taiteellinen työskentely liittyy esitystaiteeseen, kuvataiteisiin ja kirjallisuuteen. Hän käyttää erilaisia formaatteja esityksissään ja vie esityksiään erilaisiin paikkoihin ja tilanteisiin. Lisätietoa: www.sarahvanhee.com

Konsepti ja esitys: Sarah Vanhee
Tuotanto: Manyone vzw
Kiitos: Ragna Aurich, Thomas Kasebacher, CAMPO