Notkea katu – yksin, yhdessä

  • 9.5.–21.9.2008

09.05.2008 – 21.09.2008

Kymmenvuotisjuhlanäyttelyssä katu toimii metaforisena tilana, yhteisenä arjen tilana tai ajan virtana, jonka ominaisuudet ja lainalaisuudet ovat meille kaikille tuttuja.