Tuija Kokkonen: Kemi – II muistio puista

Esitys tarkastelee tulevaisuutta nuorten aktivistien näkökulmasta. Esitys on osa Kompassissa pohjoinen -näyttelyn ohjelmistoa. Lisäesityksiä helmikuussa!

  • 9.12.2022 klo 17.30–18
  • 9.12.2022 klo 18.15–18.45
  • 9.12.2022 klo 19–19.30
  • 9.12.2022 klo 19.45–20.15
  • 14.12.2022 klo 17.30–18
  • 14.12.2022 klo 18.15–18.45
  • Kaikki ajankohdat
suomeksi
1. kerros, Kiasma-teatteri
Liput: 20,50 € / 18,50 €

Tehdas puiden keskellä.

Kuva: Joonas Kokkonen

Kuvaus

Miten me muistamme metsät, aikamme, toimintamme? Mitkä ovat nyt 18-vuotiaan nuoren muistot tulevaisuudessa? Miten niitä luova toiminta kohdataan nyt? 

Kemi – muistiota puista koostuu esitysparista, jossa molemmat esitykset toimivat paikallisina mikroilmastoina, toinen Pohjois-Suomen pienessä teollisuuskaupungissa ja toinen Helsingissä. Kiasman esitystä edelsi Kemin kaupunginteatterissa keväällä 2022 esitetty Kemi – muistio puista -esitys, joka sijoittui Kemin alueelle 100 vuoden päähän tulevaisuuteen ja tutki suhdetta puihin, metsiin, paperiin ja tehtaisiin, ja niiden yhteydestä syntyneisiin kriiseihin. Helsingissä esityksen kysymyksiä lähestytään yhdessä nuorten aktivistien kanssa.

Kemi – II muistio puista liittyy hitaasti kehittyneeseen esitysrihmastoon: sisaresityksensä lisäksi koko ajan käynnissä olevaan Ei-ihmisten esitykseen (/Kronopolitiikkaa – III muistio ajasta), joka on 1.3.2010 alkanut, yli ihmisiän ylittävä ”loppumaton esitys” ja osa Muistioita ajasta – esityksiä ei-ihmisten kanssa ja ei-ihmisille -esityssarjaa (2006–), sekä v. 1997 alkaneisiin Tuija Kokkosen/ Maus&Orlovskin muistioesityssarjoihin, jotka on v. 1999 lähtien esitetty Kiasma-teatterin ohjelmistossa.  

Taiteilija

Tuija Kokkonen on Helsingissä toimiva taiteilija, tutkija ja taiteellisen tutkimuksen professori (2018–) Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Vuodesta 1996 lähtien hän on tehnyt paikkakohtaisia muistioesityssarjoja eri alojen taiteilijoista koostuvan, vaihtuvajäsenisen Maus&Orlovski-esitysyhteisön taiteellisena johtajana ja ohjaajana. Muistiot tutkivat esityksen, ”luonnon”, ei-inhimillisen ja ajan suhteita sekä taiteen roolia ekologisten kriisien aikakaudella. Ne liikkuvat eri taiteenlajien ja eliölajien välisissä maastoissa, joissa estetiikka, etiikka ja politiikka ovat erottamattomia. Vuodesta 1999 lähtien muistiot on esitetty pääosin Kiasma-teatterin ohjelmistossa sekä ulkomailla.

Tuija Kokkosen kotisivut

Työryhmä

Esityssuunnitelma: Tuija Kokkonen 
Valosuunnittelu: Tomi Suovankoski 
Esiintyjät: Nanna Pulkkinen, Joonas Kokkonen, Leo Castrén, Auri Castrén, Myrsky Ylänen, Satu Tala