Tina Mariane Krogh Madsen (DK): The Voices of Stones

The Voices of Stones (Kivien äänet) on esitys kietoutumisista, voimakkuuspisteistä ja kohtaamisista, joita kivet muodostavat yksilöllisten ominaisuuksiensa kautta.

  • 15.10.2020 klo 14–14.30
Seminaari-tila
Liput: vapaa pääsy

Tina Mariane Krogh Madsen: The Voices of Stones.

Vapaa pääsy
Kesto: 30 minuuttia.

Kuvaus

Taiteilija liikkuu kivien kanssa, aktivoi niitä ja eläytyy niihin vastaamalla niiden ääniin ja antamalla niiden tuottaa ääntä. Toiminta muodostaa jatkumon, loopin, jossa äänet kaikuvat ympäristöstä ja sen pinnoista.

The Voices of Stones perustuu affektiivisten suhteiden luomiseen. Uudessa materialistisessa teoriassa ja filosofiassa ei-elollisella katsotaan olevan myös toimijuus, mikä tässä esityksessä manifestoituu esittämällä kivet ja muut objektit sekä ihmishahmoisen esiintyjän yhtäläisinä toimijoina. Ihmiskeho ja ei-elolliset kehot reagoivat, liikkuvat ja kuulostavat yhdessä käyttäen hyväksi akustiikkaa ja elektroniikkaa.

Taiteilija Tina Mariane Krogh Madsenilla on elämänmittainen suhde kiviin. Kivien osallistaminen aktiivisesti taiteen tekemisessä alkoi Islannissa vuonna 2015, jolloin hän loi ensimmäisen teoksensa sarjassa Body Interfaces. The Voices of Stones perustuu pidempiaikaiseen työskentelyyn aihepiirin äärellä, jossa materiaalit kuten kivet nähdään osallistujina esiintyjän ohella.

Taiteilija

Tina Mariane Krogh Madsen on tanskalainen taiteilija ja tutkija, jonka teokset yhdistelevät teoriaa ja käytäntöä erottamattomana kokonaisuutena. Hänen teoksensa manifestoituvat performanssien sekä ääni- ja taideinstallaatioiden muodossa, ankkuroituna prosessissa olevan ja affektiivisen kehon ympärille.

esitys_nyt festivaalin ohjelma

Sisältöä ei löytynyt.