Artistic Doctorates in Europe: Third Cycle Provision in Dance and Performance (ADiE)

Kiasma-teatteri ja Zodiak osallisina EU-hankkeessa syventämässä tanssin akateemisen maailman ja taidekentän välisiä suhteita.

Kiasma-teatteri ja Zodiak – Uuden tanssin keskus ovat mukana Artistic Doctorates in Europe: Third Cycle Provision in Dance and Performance (ADiE) -projektissa, jonka tavoitteena on tanssin ja esitystaiteen väitöskirjatutkimuksen kehittäminen ja tohtori-taiteilijoiden työn jalkauttaminen käytännössä.

EU:n rahoittama hanke syventyy taidelähtöisiin tutkimusprosesseihin (Practice as Research) liikkeen ja kehollisuuden näkökulmasta. Projekti analysoi taiteellisen väitöskirjatutkimuksen ohjauksen haasteita, kartoittaa erilaisia tutkimusmenetelmiä ja pohtii, miten tutkimustietoa voidaan hyödyntää uudenlaisissa taiteellisissa avauksissa esitystaiteen kentällä.

Zodiak ja Kiasma-teatteri toimivat asiantuntijoina etsimässä tartuntapintoja akateemisen maailman ja taiteen ammattikentän välille. Projektia koordinoi Middlesex Yliopisto (Lontoo), ja muut yhteistyökumppanit ovat Chichesterin yliopisto, Tukholman taideyliopisto, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu (Helsinki), sekä tanssi- ja esitystaiteen keskuksista WELD (Tukholma) ja Dance4 (Nottingham). Kolmivuotinen Erasmus+-projekti alkoi syksyllä 2016, ja sille on myönnetty 366 000 euron rahoitus.

Lue lisää projektista