Kuva: Kansallisgalleria.

Kiasman vastine taiteilijoiden vetoomukseen

Ryhmä suomalaisia taiteilijoita on aloittanut työnseisauksen. Tämän aikana he pidättäytyvät työskentelemästä Kiasman kanssa niin kauan kuin museo jatkaa yhteistyötä Kiasma Tukisäätiön tai muiden sellaisten organisaatioiden kanssa, joiden hallituksessa on Chaim ”Poju” Zabludowicz.

Kansallisgallerian vastaus

Kiasma Tukisäätiö on itsenäinen säätiö, joka on Kiasmasta ja Kansallisgalleriasta erillinen, riippumaton toimija. Poju Zabludowicz on Kiasma Tukisäätiön hallituksen jäsen. Kansallisgallerialla ei ole päätösvaltaa säätiön hallituksen kokoonpanoon. Säätiö on määritellyt tehtäväkseen Kiasman toiminnan tukemisen. Tehtäväänsä säätiö toteuttaa teos- ja rahalahjoituksin. Ehdotukset tuettavista kohteista tulevat Kiasmasta.

Suomen valtion hallinnoimana toimijana Kansallisgalleria ja sen museot eivät voi osallistua yksityisiin kansalaisiin kytkeytyvien vaatimusten käsittelyyn. Me osallistumme niihin boikotteihin ja sulkuihin, joihin Suomen valtio on sitoutunut ja meitä ohjaa.

Taiteilijat ovat Kiasmalle tärkeitä. Kunnioitamme vetoomuksen tehneiden taiteilijoiden mielipidettä ja olemme luonnollisesti halukkaita jatkamaan yhteistyötä taiteilijoiden kanssa heidän päätettyään työnseisauksensa.

Kansallisgalleria on päivittänyt syksyn 2022 aikana eettisen ohjeistuksensa. Olemme myös sitoutuneet noudattamaan kansainvälisen museoliiton ICOMin eettistä ohjeistoa. Kansallisgallerian rahoitus ja talous ovat täysin läpinäkyviä ja niihin liittyvät dokumentit ovat julkisia asiakirjoja.

Kimmo Levä
Pääjohtaja, Kansallisgalleria

Leevi Haapala
Museonjohtaja, Nykytaiteen museo Kiasma

Tietoa Kansallisgalleriasta

Kiasma kuuluu Kansallisgalleriaan. Kansallisgalleria on julkisoikeudellinen säätiö, jonka perustamista ja toimintaa ohjaavat 1.1.2014 voimaan astuneet laki ja asetus Kansallisgalleriasta. Kansallisgalleria kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan. Sen pääasiallinen rahoittaja on valtio. Kansallisgalleriaa johtavat valtuuskunta, Kansallisgallerian hallitus ja pääjohtaja. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää valtuuskunnan ja hallituksen. Valtioneuvosto on vastuussa pääjohtajan nimityksestä.

Kansallisgallerian päärahoittaja on Opetus- ja kulttuuriministeriö. OKM:n kautta saatavan rahoituksen osuus on 68 % vuosibudjetista (kokonaisbudjetti 30meur). Kansallisgallerian omarahoitusosuus on 32 %. Omarahoitusosuus koostuu ensisijaisesti lipunmyynnistä (60%) ja tuotemyynnistä (20 %). Yrityksiltä, säätiöiltä tai yksityisiltä lahjoittajilta saatu osuus tuloista on noin 12%.

Kansallisgallerian ja näin myös Kiasman rahoitus ja talous ovat täysin läpinäkyviä. Vahvistettu tilinpäätös liitetietoineen ja toimintakertomus ovat julkista tietoa. Olemme myös päivittäneet syyskuussa 2022 eettiset ja lahjonnan vastaiset periaatteemme -ohjeistuksen. Olemme sitoutuneet noudattamaan ICOMin eettistä ohjeistusta.

Emme ota museona kantaa Palestiinan tilanteeseen. Suomen valtiolla on diplomaattiset suhteet sekä Israelin että Palestiinan kanssa ja Suomen valtio hoitaa sen osana ulkopolitiikkaansa. Kansallisgalleria osallistuu niihin boikotteihin ja sulkuihin, joihin Suomen valtio on sitoutunut ja meitä ohjannut. Esimerkiksi olemme keskeyttäneet nyt yhteistyön kaikkien venäläisten museoiden kanssa.

Tietoa Kiasma Tukisäätiöstä

Kiasma Tukisäätiö on itsenäinen säätiö, joka on erillinen toimija suhteessa Nykytaiteen museo Kiasmaan ja Kansallisgalleriaan. Säätiön tehtävänä on Kiasman toiminnan tukeminen ja sitä toteutetaan teos- ja rahalahjoituksin. Säätiö on esimerkiksi tukenut taloudellisesti perjantai-iltojen pidennettyjä aukioloaikoja elokuussa 2019. Säätiö ei vaikuta Kansallisgallerian tai Kiasman päätöksentekoon tai toimintaan. Chaim Zabludowicz on yksi Kiasma Tukisäätiön hallituksen 11:sta jäsenestä.

Tukisäätiö kerää rahoituksensa erilaisilla varainhankintatoimenpiteillä. Viimeisin on neljän suomalaisen taiteilijan teoksista koottu taidesalkku, jonka 100 kappaleen edition myyntitulot käytetään teoshankintaan. Tukisäätiö järjestään myös esim. Keräilijän kotona –varainhankintatapahtumia ja pienimuotoisia teoshuutokauppoja.

Vuonna 2017 Anita ja Poju Zabludowicz lahjoittivat Kansallisgallerian kokoelmiin Ed Atkinsin teoksen. Lisäksi vuodesta 2008 alkaen olemme saaneet yksittäisiä teoslainoja Zabludowicz Collectionilta vaihtuviin näyttelyihimme, jotka Kiasman sisältötiimin jäsenet ovat valinneet. Lainattuja teoksia on ollut noin 10 vuosina 2008-2022. Suoraa rahallista tukea häneltä emme saa. Zabludowicz Collectionin kanssa tärkein yhteistyö on heidän Sarvisalon ohjelmansa, jonka kautta kansainväliset museokollegat, keräilijät, galleristit ja taiteilijat tulevat tutustumaan Kiasman toimintaan ja suomalaiseen nykytaiteen kenttään.