Eva Koťátková, What Does a Turtle Feel Through the Carapace: Interspecies Traveling Classroom, 2022. Kuva: Kansallisgalleria / Petri Virtanen.

Kiasman ARS22-näyttely toi ison lisän Kansallisgallerian kokoelmiin

Kokoelmamme karttui viime vuonna muun muassa osallistavilla teoksilla. Niiden hankkiminen tarjosi pohdittavaa ja haasteita, joihin vastaaminen on nykytaiteen museon arkea.

Kiasman näyttelyistä jää usein jälki omiin kokoelmiimme. Niin myös ARS22-näyttelystä, josta hankimme kokoelmiimme teoksia peräti seitsemältä taiteilijalta.

Näiden hankintojen myötä kokoelmiin saatiin lisää osallistavia teoksia. Niihin, kuten kaikkiin kokoelmateoksiin, sitoudutaan pitkiksi ajoiksi. Kuraattorit visioivat tulevia esittämisen tapoja yhdessä taitelijan kanssa, konservaattorit miettivät materiaalien säilyvyyttä ja museomestarit teoksen teknisen esittämisen vaatimuksia.

Anni Puolakka, Sydämestä, 2021–2022. Kuva: Kansallisgalleria / Pirje Mykkänen

Teos muuttuu ajan kuluessa

Käsitteelliset ja osallistavat teokset ovat usein paitsi materiaalisia esineitä, myös ohjeistuksia ja kuvailuja.

Pia Camilin teos A Pot for a Latch on muodoltaan metallirakenne, eräänlainen seinä, johon kootaan yleisön teokseen tuomia esineitä. Teos muuttuu sitä mukaa kun siihen tuodaan uusi esine. Vain itse rakenne on pysyvä – ja ainoa kokoelmiin liitetty pysyvä osa. Teos rakentuu myös sanojen varaan: se on olemassa ohjeistuksena esinevaihtoihin, sopimuksina esineiden luovuttamisesta ja kertomuksina esineiden merkityksestä luovuttajalleen.

Pia Camil, A Pot for a Latch, 2016/2022. Kuva: Kansallisgalleria / Pirje Mykkänen

Vuorovaikutukseen yleisön kanssa pohjaa myös Eva Kotat’kovan teos What Does A Turtle Feel Through the Carapace: Interspecies Traveling Classroom. Se on osallistava installaatio – luokkahuone, jossa kokoonnutaan empatian oppitunneille pohtimaan eri elämänmuotojen välistä tasa-arvoa tai toisten kohtaamista. Näyttelyssä teos on siis joko suljettu työpaja tai installaatio niinä hetkinä, jolloin oppitunti ei ole käynnissä. Teoksen osia ovat puvut, tilan muodostava verho ja ääniraidat. Komissioimme teoksen näyttelyyn yhteistyössä Uumajan Bildmuseetin kanssa.

Anna Estarriola, Interview – Auditioning for Eternity Haastattelu – Koe-esiintyminen iäisyyttä varten, 2022. Kuva: Kansallisgalleria / Pirje Mykkänen

Teoksissa etsitään yhteyttä

ARS22-näyttelyn yksi teema oli yhteyksien muodostaminen ja yhteen kokoontuminen. Se näkyy myös muissa kokoelmiin hankituissa teoksissa:

  • Teoksessaan Sydämestä Anni Puolakka pohtii yhteyttä ei-inhimilliseen. Tarpeet ja motivaatio muodostaa yhteys toiseen tai osoittaa kiintymystä vaihtelevat.
  • Anna Estarriolan teoksen Interview – Auditioning for Eternity idea pohjaa kykykilpailuformaattiin. Omien erityislahjojen perustelu ja raadin kohtaaminen voivat heijastaa myös arkisen kommunikaation haasteita.
  • Teknologian kyllästämässä maailmassa Juha Pekka Matias Laakkosen Oikonomi-installaatio muistuttaa ihmisen suhteesta fyysiseen maailmaan ja paikkaan.
  • Teoksissaan Two Sides to Every Coin, Untitled ja Mother and Child II Frida Orupabo rakentaa yhteyksiä menneen ja nykyisyyden välille: hän purkaa historian rakentamaa rasistista maailmankuvaa.
Frida Orupabo: Two Sides to Every Coin, 2021; Mother and Child II, 2021; Untitled, 2021. Kuva: Kansallisgalleria / Pirje Mykkänen

ARS22-näyttelystä hankittiin kokoelmiin myös Farah al Qasimin, Essi Kuokkasen ja Jevgeni Antufjefin teokset. Yhteensä kokoelmiin liitettiin viime vuonna lähes 70 teosta, joista osa oli lahjoituksia ja kaksi deponointeja.

Käy katsomassa lista vuoden 2022 teoshankinnoista

Kiasma esittää, kerää ja tallentaa nykytaidetta

Kiasman tehtäviin kuuluu paitsi esittää nykytaidetta myös kerätä ja tallentaa sitä. Kiasman taidekokoelmat ovat osa Kansallisgallerian kokoelmia ja siten tärkeä osa suomalaista kulttuuriperintöä.

Kiasman kokoelmiin kuuluu tällä hetkellä 8 800 teosta lähes tuhannelta taiteilijalta. Kokoelmiin hankitaan vuosittain noin 60–100 uutta teosta.

Lue lisää kokoelmista

Kirjoittaja:Satu Oksanen

Kokoelma-amanuenssi

Sinua voisi kiinnostaa myös

Kaikki uutiset ja blogit