Tehtäviä ja vinkkejä

Nykytaidetta naperoille – tehtäväideoita päiväkodeille

Tehtäväpaketin tarkoituksena on tarjota eväitä päiväkotien nykytaidekasvatukseen. Tehtävät on suunniteltu ensisijaisesti yli kolmevuotiaille, mutta ideoita voi hyvin soveltaa myös pienempien kanssa. Ohjattaessa nykytaidetyöskentelyä tärkeintä on avoin mieli ja rohkeus katsoa asioita uusista näkökulmista. Luova leikki, hassuttelu ja kokeilu ovat taidekasvatuksen ydintä.

Lataa tehtävät (pdf): 15 nykytaidetehtävää

AV-arkin media- ja taidekasvatukseen erikoistunut verkkopalvelu

AV-arkki.fi/edu on verkossa toimiva ilmainen palvelu, joka vastaa opettajien tarpeeseen saada helppokäyttöistä ja hyvin suunniteltua opetusmateriaalia lasten ja nuorten media- ja taidekasvatukseen. AV-arkin tavoite on tukea opettajien työtä laadukkaalla opetusmateriaalilla, joka soveltuu hyvin monenikäisten lasten kanssa työskentelyyn. Palvelu sisältää verkossa katsottavia videoteoksia sekä niihin liittyviä tehtäviä ja tekstejä keskustelun pohjaksi.

Rekisteröidy käyttäjäksi maksutta: http://www.av-arkki.fi/edu/

Nykytaiteesta voi oppia!

Nykytaidetta tutkimalla ja sen tekemisen tapoja käyttämällä voi oppia:
• mitä ja millaista nykytaide on
• asioista ja ilmiöistä, joita taide käsittelee
• itsestä ja muista ihmisistä; ajattelutavoista, mielipiteistä, kokemuksista

Nykytaide on monille uusi tuttavuus. Sen parissa on hyvä soveltaa aiemmin opittua. Taiteilijat konkretisoivat teoksiin kokemuksia, havaintoja ja ajatuksia, omia tai toisten. Myös teosten
tarkastelu on havaintojen tekemistä, ajatusten ja kokemusten pohtimista ja jakamista. Taiteen tekeminen ja tarkastelu ovat tutkimusta ja tutkivaa oppimista. Taideteos voi olla
tutkimuksen kohde, väline tai tulos.

Nykytaiteesta voi olla eri mieltä. Sen äärellä on hyvä harjoitella arvostelu- ja arviointitaitoja, pohtia omia ja toisten arvoja sekä ennakkokäsityksiä taiteesta, mutta myös muista asioista.
Perinteisten taiteen muotojen rinnalle tulleet uudet tekemisen tavat ovat muilta elämän alueilta tuttuja. Myös teosten sisällöt ovat maailmasta, jossa itse elämme. Nykytaide linkittyy eri oppiaineisiin ja koulussa käsiteltäviin asioihin.

Vinkkejä nykytaiteen tarkasteluun, opettajille ja vanhemmille (sisältää kuvia)
Vinkkejä nykytaiteen tarkasteluun, opettajille ja vanhemmille (ei sisällä kuvia)

Tehtäviä tulostettavaksi

Tehtäväehdotukset (pdf-muodossa) on tarkoitettu näyttelykäynnin ohessa ja näyttelykäynnin jälkeen koulussa/päiväkodissa toteutettaviksi.

Opettajan opas: päiväkodit, ohjeita ja tehtäviä museovierailulle (sisältää kuvia)
Opettajan opas: päiväkodit, ohjeita ja tehtäviä museovierailulle (ei sisällä kuvia)