Alakouluille

Opeinfot ja koulutukset

Ilmoittaudu mukaan opettajien ja varhaiskasvattajien sähköpostilistalle.

Ilmoittautumislomake

Koululaispajat

3.–6. luokkalaisille

Kuka olen? -taidepajassa tutustutaan Kiasman näyttelyihin ja niiden keskeisiin teemoihin oman työskentelyn, leikin, keskustelun ja havainnoinnin kautta. Näyttelyissä käsitellään muun muassa identiteettiä ja erilaisia rooleja. Vierailu Kiasmassa sisältää pajatyöskentelyä ja näyttelykäynnin.

Taidepajoja järjestetään 8.3. – 31.5.

Kesto: 2 h
Hinta: maksuton
Pajavaraukset: pajat on tällä hetkellä varattu täyteen, peruutuspaikkoja voi kysyä opasvarauksesta
Ryhmäkoko: 18/36 oppilasta samasta koulusta, tarkasta maksimiosallistujamäärä varatessasi pajaa.

Peruutukset: Koululaispajan peruminen veloituksetta on mahdollista viikkoa ennen varattua pajaa. Peruutukset puhelimitse Kansallisgallerian opasvaraukseen 0294 500 500 (ma–pe klo 9–15). Perumattomista koululaispajoista laskutetaan opastuspalkkio 140 euroa.

Ohje pajan varanneille (pdf)

Ennakko- ja jälkitehtävät (pdf)

Tilattavat opastukset

Opastuksella saa nykytaiteesta enemmän irti. Opastettu kierros auttaa avaamaan nykytaiteen teemoja ja syventää näyttelykokemusta. Opastukset suunnitellaan kunkin ryhmän toiveiden mukaisesti. Koululaisryhmille on tarjolla useita opastusmuotoja.

Opastusehdotuksia koululaisryhmille:

Kiasma Kids -kierros

1.-2. luokkalaisille

Kiasma Kids -kierros on elämyksellinen draamakierros Nykytaiteen museo Kiasman arkkitehtuuriin ja valikoituihin teoksiin. Kierros kestää 45–60 minuuttia ja on suunnattu esiopetus- ja viskari-ikäisille sekä peruskoulun alkuopetuksen luokille.

Leikillisellä opastuksella pohditaan maailmaa taiteen kautta sekä tutkitaan rakennettua ympäristöä. Tutkija-hahmo luotsaa lapsiryhmää Kiasmassa toiminnallisin menetelmin sekä johdattelee keskustelemaan havainnoista. Kannustamme ryhmän omia aikuisia olemaan aktiivisesti mukana kierroksella ja heittäytymään mukaan yhteiseen tutkimiseen.

Käynnin antia voi syventää opettajan oppaan vinkkien avulla.

Opettajan opas (pdf)

Moniaineinen opastus

Miten matikkaa ja musiikkia voi opiskella nykytaiteen museossa? Entäpä biologiaa, maantietoa tai kieliä? Opastuksella käydään läpi Kiasman näyttelyiden teoksia eri oppiaineiden näkökulmasta. Opastusta varattaessa voi esittää toivomuksia oppiaineista.

Arkkitehtuurikierros

Mikä tekee Kiasma-rakennuksesta museon? Kiasma-rakennus on aina ajankohtainen ja kiinnostava. Opastettu kierros arkkitehtuurin saloihin sopii kaikille ikäryhmille.

Nykytaiteen ABC-opastukset

Mitä on nykytaide? Mistä on taideteos tehty? ABC-opastuksella tutustutaan nykytaiteen tekniikoihin ja materiaaleihin.

Varaa opastus

Ryhmäkoko on 1–25 hlöä.
Kesto noin tunnin.
Hinta arkisin 70 euroa/ryhmä (ei erillistä sisäänpääsymaksua)

Opastuskielet ovat suomi, ruotsi, englanti, espanja ja venäjä.

Varaukset Kansallisgallerian opasvarauksesta:
0294 500 500 (ma–pe klo 9–15) ja varaukset@kansallisgalleria.fi

Opastukset tulee tilata mieluiten viikkoa aiemmin. Opastuksen voi perua veloituksetta viikkoa ennen opastusta. Perumattomista opastuksista veloitetaan normaalin opastuksen hinta.

Ilman opastusta tulevat ryhmät

Koululaisryhmän tulosta pyydetään ilmoittamaan opasvaraukseen myös silloin kun ryhmällä ei ole varattua opastuskierrosta.

Tehtäviä ja vinkkejä

Nykytaidetta tutkimalla ja sen tekemisen tapoja käyttämällä voi oppia:

  • mitä ja millaista nykytaide on
  • asioista ja ilmiöistä, joita taide käsittelee
  • itsestä ja muista ihmisistä; ajattelutavoista, mielipiteistä, kokemuksista

Nykytaide on monille uusi tuttavuus. Sen parissa on hyvä soveltaa aiemmin opittua. Taiteilijat konkretisoivat teoksiin kokemuksia, havaintoja ja ajatuksia, omia tai toisten. Myös teosten tarkastelu on havaintojen tekemistä, ajatusten ja kokemusten pohtimista ja jakamista. Taiteen tekeminen ja tarkastelu ovat tutkimista ja tutkivaa oppimista. Nykytaiteen äärellä on hyvä soveltaa myös ilmöpohjaisen oppimisen periaatteita.

Nykytaiteesta voi olla eri mieltä. Sen äärellä on hyvä harjoitella ajattelu- ja arviointitaitoja, pohtia omia ja toisten arvoja sekä ennakkokäsityksiä taiteesta ja sen käsittelemistä ilmiöistä. Perinteisten taiteen muotojen rinnalle tulleet uudet tekemisen tavat ovat muilta elämän alueilta tuttuja. Myös teosten sisällöt ovat maailmasta, jossa itse elämme. Nykytaide linkittyy eri oppiaineisiin, oppilaan omaan elämismaailmaan ja koulussa käsiteltäviin asioihin.

Vinkkejä nykytaiteen tarkasteluun, opettajille ja vanhemmille (pdf)

Nykytaideoppi-tehtäväpaketti

Nykytaideoppi-tehtäväpaketti tarjoaa lähestymistapoja oppimiseen taiteen avulla. Tehtäviä voi hyödyntää kaikissa Kiasman näyttelyissä. Materiaali sisältää vinkkejä työskentelyyn sekä koululla että museossa. Tehtävissä yhdistyvät monien oppiaineiden sisällöt ja tavoitteet.

Tulostettavaa oppilaan vihkoa voi käyttää tehtävien ohella tai omatoimisen työskentelyn tukena. Tulosta materiaali kaksipuoleisena vaaka-arkille.

Opettajan opas: ekakertalaisen nykytaideoppi (pdf)

Opettajan opas: konkareiden nykytaideoppi (pdf)

Nykytaideoppi: oppilaan tehtävävihko (pdf)