Kiasman ystävät ry:n hallitus

Yhdistyksen hallintoa hoitaa yhdistyksen vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu vähintään 9 ja enintään 12 kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallituksen keskuudesta puheenjohtajan. Hallituksen ja sen puheenjohtajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan toiminnanjohtajan ja rahastonhoitajan.

Vuoden 2017-2018 Hallitus

Katariina Lipsanen, puheenjohtaja
Jaakko Blomberg
Juha Huuskonen
Helena Hyvönen, vpj
Jaakko Lindgren
Riitta Lindegren-Pajarinen
Leif Jakobsson
Pertti Kekarainen
Jarmo Mäkilä
Kyllikki Pankakoski
Jyri Sarpaniemi
Annamari Vänskä