Tue Kiasmaa

Nykytaide tarvitsee tukeasi. Auta meitä tekemään entistä parempaa nykytaiteen museota ja kartuttamaan suomalaista taideperintöä. Voit tukea Kiasman toimintaa monella tapaa.

Kiasmassa ihastutaan, vihastutaan, hämmästytään, vaikututaan ja viihdytään.

Kiasma tekee nykytaidetta tutuksi mahdollisimman monelle ja tarjoaa sen kautta elämyksiä ja uusia näkökulmia elämään. Kiasman arkeen kuuluu jatkuva vuoropuhelu yleisön, ympäröivän yhteiskunnan ja taidemaailman kanssa.

Yritysyhteistyö

Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeä osa Kiasman strategista toimintaa. Yrityskumppanit ovat näkyvä osa Kiasman arkea. Tutustu yritysyhteistyöhön.
Lue lisää

Kiasman ystävät

Kiasman ystävät -yhdistys tukee museota taidelahjoituksin sekä vapaaehtoistyövoimalla. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen elämyksiä ja tietoa nykytaiteesta. Liity jäseneksi.
Lue lisää

Kiasman tukisäätiö

Kiasman Tukisäätiön tehtävä on tukea Kiasman näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä kokoelmien kartuttamista. Säätiön kautta Kiasmalle voi antaa taide-, raha- ja testamenttilahjoituksia.
Lue lisää