Babyns färglek

Vilken färg har ett blåbär? Hur smakar gult?

Färgleken för babyer innebär samvaro för babyer (3–11 månader) och föräldrar, och bygger på lek och interaktion på barnets villkor. Deltagarna får stifta bekantskap med nya färger och material genom att känna, smaka, dofta och lyssna på dem. Färgleken inleds med ett kort utställningsbesök. Färglek organiseras på finska.

Förfrågningar per telefon 0294 500 500 (måndag–fredag kl. 9–15) eller per e-post bokningar@nationalgalleriet.fi.