Tur–retur

Samtidskonst från Östersjöregionen

09.02.2018 - 24.03.2019

Samlingsutställningen uppdaterar vår uppfattning om samtidskonsten i Östersjöregionen. Verk av samtidskonstnärer från Estland, Lettland och Litauen ses i växelverkan med finsk konst och konst från det övriga Östersjöområdet.

På utställningen visas sida vid sida ett flertal nya verk och ett antal äldre verk ur Kiasmas samlingar. Frågor om nationalitet, sexuell identitet och det geopolitiska läget definierar en del av konstnärernas intressesfärer. Kiasma-teatern öppnar ett fönster till den unga baltiska performancekonsten genom en serie minifestivaler vars program också utvidgas med film och samtidslitteratur.

Med på utställningen är bl.a. följande konstnärer: Roma Auskalnyte (Litauen), Daria Melnikova (Lettland), Jaanus Samma (Estland) och Maria Tobola (Polen). För den forskningspublikation som ges ut i samband med utställningen har museet beställt artiklar av forskare på området och experter på samtidskonst, bl.a. av Rebeka Põldsam (Estland), Evelyn Raudsepp (Estland) och Maija Rudovska (Lettland).