Perttu Saksa

Konstverk

Rose Is a Rose (2017), Ghost (2017), Cloud (2017), Mask (2017), Apple Mouth (2017), Flesh (2016), Swallow (2017), Blood (2017)

“Genom djur granskar jag vad det innebär att vara människa, hur vi agerar motstridigt i förhållande till naturen, miljön och oss själva. Jag är intresserad av åskådarens medvetenhet om sin egen plats i världen, av relationen till den egna kroppen och till andra omkring oss.

Jag fascineras av djurets samtidigt bekanta och främmande natur. De flerskiktade porträtten av hästar som visas på Kiasma lyfter fram djurets, hästens, samtidiga temporala närvaron och möjligheter att vara. Vid sidan av porträtten ser jag djuren som objekt för vår konsumtion – som material, kött och blod.”

Jag fascineras av djurets samtidigt bekanta och främmande natur.

”Min uppmärksamhet har fastnat vid fotografiets historia, bildens politik och sätten att se – att avslöja och att dölja. De marmorlika bilderna har kommit till genom att jag har bearbetat de digitala färgkanalerna i bilder av kött och blod, rengjort bilder vi uppfattar som motbjudande och frånstötande så att de är marmorvita.

Vid sidan av färgfotografiets moderna teknik har jag arbetat med tidig fotografiteknik från 1800-talet. Den har sina brister och egenheter, som att det är omöjligt att återge röda nyanser.

Därmed är det exempelvis i det närmaste omöjligt att fotografera motivet för mina bilder, blod som element i sig själv. Då jag har strävat efter detta omöjliga mål har fotografiets kemiska spår och nötningar flätats in som en del av bilden och dess likaså vätskeformade motiv.

Kanske bildens subjekt ändå fortfarande är närvarande i den materia vi har omvandlat det till, och det ser tillbaka på oss över en distans, men vi kan inte besvara blicken?”

Susan Sontag
Att se andras lidande – Regarding The Pain of Others:

”Vårt deltagande förkunnar vår oskuld likaväl som vår vanmakt. I så måtto kan det trots alla våra goda avsikter vara en oförskämd – om än inte malplacerad – reaktion. Att bortse från det deltagande vi känner med andra som plågas av krig och en mördande politik för att i stället reflektera över hur våra privilegier kan ha en plats på samma karta som deras lidande, och hur de – på sätt som vi kanske helst inte vill föreställa oss – kan vara kopplade till deras lidande, såsom någras rikedom kan antyda andras djupa fattigdom, är en uppgift till vilken de smärtsamt upprörande bilderna bara bidrar med den tändande gnistan.” (översättning Caj Lundgren)

Perttu Saksa

f. 1977 i Jyväskylä. Utexaminerades som magister i bildkonst från Bildkonstakademin 2008. Har också studerat fotografering vid Lahtis formgivningsinstitut och Islands Konstakademi. Bor och arbetar i Helsingfors.