Pekka och Teija Isorättyä

Nature Morte, 2017

Nature Morte är en nytolkning av Hugo Simbergs verk Dödens trädgård. Vi har skildrat ett gammalt motiv ur dagens människas perspektiv. Simbergs ursprungliga etsning visas på Kiasma som en del av verket.

Vi ville bygga upp Simbergs verk i verkligheten. Nature Morte kan inte ses utifrån, utan åskådaren blir en del av verket. Genom att röra sig i labyrinten väcker åskådaren verket till liv och inleder koreografin.

I Simbergs verk sköts trädgården av munkliknande skelettgestalter, i vår version är det kirurgin och maskiner som värnar om livet. Verket fick sin början då vi fick tillgång till kirurgiska verktyg som tagits ur bruk på ett sjukhus.

Materialet och den laddning de bär på – allt det verktygen har fått se – ledde oss till dödens trädgård. Kirurgverktyg är laddade med rädsla och hopp.”

Samtidigt som vi bygger maskiner försöker vi förstå världen.

”Då döden kommer nära söker sig dagens människa bort från naturen, till effektiva behandlingar, för att opereras på av maskiner. På sjukhusen är naturen närvarande bara i form av snittblommor. Ändå hör vi till naturen, och döden är en del av naturen. Döden och naturen är närvarande också i verkets namn, som på franska betyder stilleben.

Samtidigt som vi bygger maskiner försöker vi förstå världen. Våra verk är en form av lekplatser för tanken.

Vi lever i en intressant historisk tid. Idag är det digitala en fast del av våra liv. Någon enhetlig uppfattning om människans roll som en del av naturen har ännu inte fötts, eller åtminstone inte accepterats. I verket dryftar vi dagens människas ställning i någon form av mellanrum eller gränszon. Närvarande där finns rädsla och hopp, det kommande och det förgångna.

Då vi arbetar tillsammans lär vi oss saker hela tiden. Den ena börjar göra något och utvecklar något delområde vidare. Sedan lär hon eller han den andra. Och den andra utvecklar det vidare.

Att arbeta tillsammans är på sätt och vis också en statement: vi har valt att inte fokusera på individcentrerat arbete och tänkande. Den enskilda människan är inte den mest betydelsefulla enheten i den här världen. För oss är den naturliga gruppen den egna partnern och familjen.”

Pekka och Teija Isorättyä

Båda f. 1980 i Torneå. Utexaminerades som magistrar i konst från Aalto-universitetet 2010. Bor och arbetar i Torneå och New York.