Ars Fennica

13.10.2017 - 18.02.2018

En samutställning för kandidaterna till Finlands största bildkonstpris öppnar på Kiasma. Utställningen presenterar fem finländska konstnärer och konstnärspar som kandiderar för 2017 Ars Fennica-priset.

Kandidaterna för priset är Maija Blåfield, Pekka och Teija Isorättyä, Perttu Saksa, Kari Vehosalo samt Camilla Vuorenmaa. Deras fotografier, målningar, skulpturer, installationer och filmer speglar den finländska samtidskontens rika komplexitet och de möjligheter som olika berättandeformer erbjuder.

Rösta på din egen favorit

Ars Fennica är det största bildkonstpriset i Finland. Priset delas ut årligen av Henna och Pertti Niemistös Bildkonststiftelse Ars Fennica sr. Stiftelsen grundades år 1990 för att främja bildkonsten, skapa nya internationella kontakter för den finländska konsten och stimulera bildkonstnärer i deras skapande arbete.

Pristagaren utses av en internationell konstexpert, denna gång Beatrix Ruf, direktör för Stedelijk-museet i Amsterdam. Prisets storlek är 40 000 euro.

I samband med utställningen arrangeras också en publikomröstning. Man kan rösta på sin egen favorit på Kiasma.

Pristagaren och publikens favorit offentliggörs i februari 2018.

Ars Fennica-utställningen arrangeras nu för femte gången på Kiasma. Priset delades ut senast år 2015, och det tilldelades då mediekonstnären Mika Taanila.

Läs mer om ARS Fennica

Verken med konstnärernas egna ord

Läs vad konstnärerna på utställningen skriver om sina verk på ARS Fennica-utställningen:

Maija Blåfield

Pekka ja Teija Isorättyä

Perttu Saksa

Kari Vehosalo

Camilla Vuorenmaa