Perttu Saksa

Teokset

Rose Is a Rose (2017), Ghost (2017), Cloud (2017), Mask (2017), Apple Mouth (2017), Flesh (2016), Swallow (2017), Blood (2017)

“Eläimen kautta tarkastelen ihmisenä olemista, sitä, kuinka toimimme ristiriitaisesti suhteessa luontoon, ympäristöön ja omaan itseemme. Minua kiinnostaa katsojan tietoisuus omasta paikastaan maailmassa, suhde omaan kehoon ja muihin ympärillä.

Eläimen tuttuus ja vieraus kiehtoo minua. Kiasmassa esillä olevat kerrokselliset muotokuvat hevosista tuovat esille eläimen, yksilön, samanaikaisia ajallisia läsnäoloja ja olemisen mahdollisuuksia. Muotokuvien rinnalla katson eläintä kulutuksemme kohteena – materiaalina, lihana ja verenä.”

Eläimen tuttuus ja vieraus kiehtoo minua.

”Huomioni on kiinnittynyt valokuvan historiaan, kuvan politiikkaan ja katsomisen tapoihin – paljastamiseen ja peittämiseen. Marmorimaiset kuvat ovat syntyneet lihaa ja verta esittävien kuvien digitaalisia värikanavia muokkaamalla, puhdistamalla epämiellyttävinä ja luotaantyöntävinä pitämiämme kuvia marmorinvalkeiksi.

Värivalokuvan modernien tekniikoiden rinnalla olen työskennellyt varhaisten 1800-luvun valokuvatekniikoiden parissa, joissa on puutteensa ja ominaispiirteensä, kuten punaisten sävyjen toistamisen mahdottomuus.

Näin ollen esimerkiksi kuvieni kohdetta, verta elementtinä itsessään, on lähes mahdotonta valokuvata. Tätä mahdottomuutta tavoitellessani valokuvan kemialliset jäljet ja kulumat ovat kietoutuneet osaksi kuvaa ja sen niin ikään nestemäistä kohdetta.

Ehkä kuvan subjekti onkin yhä läsnä materiassa, joksi olemme sen muuttaneet, ja se katsoo meitä takaisin, etäisyyksien päästä, mutta emme kykene vastaamaan katseeseen?”

Susan Sontag
Regarding The Pain of Others:

”Heikko myötätuntomme julistaa viattomuuttamme, mutta myös voimattomuuttamme. Siinä mielessä se voi olla (hyvästä tarkoituksestaan huolimatta) epäasianmukainen, tai jopa sopimaton, reaktio. Meidän on voitava sivuuttaa myötätuntomme sodan ja murhaavan politiikan uhreja kohtaan voidaksemme tarkastella sitä, kuinka etuoikeutemme ja heidän kärsimyksensä liittyvät yhteen, tavoilla joita emme halua edes kuvitella, koska toisen vauraus voi merkitä toiselle osattomuutta. Siihen kivuliaat, hämmentävät kuvat antavat vain ensimmäisen kipinän.” (suom. Perttu Saksa)

Perttu Saksa

Syntynyt 1977 Jyväskylässä. Valmistui Kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta 2008. Opiskellut valokuvausta myös Lahden muotoiluinstituutissa ja Islannin Taideakatemiassa. Asuu ja työskentelee Helsingissä.