Pekka ja Teija Isorättyä

Nature Morte, 2017

Nature Morte on uudelleentulkinta Hugo Simbergin teoksesta Kuoleman puutarha. Olemme toteuttaneet vanhan aiheen nykyihmisen näkökulmasta. Simbergin alkuperäinen etsaus on Kiasmassa esillä osana teosta.

Halusimme rakentaa Simbergin teoksen todeksi. Nature Mortea ei voi katsoa ulkopuolelta, vaan katsoja joutuu osaksi teosta. Kulkemalla labyrintissa hän herättää teoksen henkiin ja käynnistää koreografian.

Simbergin teoksessa puutarhaa hoitavat munkkimaiset luurankohahmot, meidän versiossamme taas elämää vaalivat kirurgia ja koneet. Teos sai alkunsa, kun saimme sairaalasta käytöstä poistettuja kirurginvälineitä.

Materiaali ja siihen liittyvä lataus – mitä kaikkea nämä välineet ovat nähneet – johdattivat meidät kuoleman puutarhaan. Kirurginvälineisiin on ladattu pelko ja toivo.”

Samalla, kun teemme koneita, yritämme ymmärtää maailmaa.

”Kun kuolema tulee lähelle, nykyihminen hakeutuu pois luonnosta, tehokkaiden hoitojen ääreen, koneiden leikkaamaksi. Sairaaloissa luonto on läsnä leikkokukkien muodossa. Silti me olemme luontoa, ja kuolema on osa luontoa. Kuolema ja luonto ovat läsnä myös teoksen nimessä, joka merkitsee ranskaksi asetelmamaalausta.

Samalla, kun teemme koneita, yritämme ymmärtää maailmaa. Teoksemme ovat eräänlaisia ajatusten leikkikenttiä.

Elämme kiinnostavaa historiallista aikaa. Nykyään digitaalisuus on kiinteä osa elämäämme. Yhtenäistä käsitystä ihmisen osasta osana luontoa ei ole vielä syntynyt tai ainakaan hyväksytty. Teoksessa mietimme nykyihmisen paikkaa jonkinlaisessa väli- tai rajatilassa. Siinä ovat läsnä pelko ja toivo, tuleva ja mennyt.

Kun työskentelemme yhdessä, opettelemme asioita koko ajan. Toinen alkaa tehdä jotain ja kehittää jotain osa-aluetta eteenpäin. Sitten hän opettaa toiselle. Toinen taas kehittää eteenpäin.

Yhdessä tekeminen on tavallaan myös statement: olemme valinneet, että emme keskity yksilökeskeiseen työskentelyyn ja ajatteluun. Yksi ihminen ei ole se merkittävin yksikkö tässä maailmassa. Meille luonnollinen ryhmä on oma puoliso ja perhe.”

Pekka ja Teija Isorättyä

Molemmat syntyneet 1980 Torniossa. Valmistuivat taiteen maistereiksi Aalto-yliopistosta 2010. Asuvat ja työskentelevät Torniossa ja New Yorkissa.