Mahdollisen Kirjallisuuden Seura & Aalto-yliopiston graafisen suunnittelun opiskelijat: Ihmiskokeita

07.04.2016

To 7.4. klo 18.

Mahdollisen Kirjallisuuden Seura (MKS) käynnisti syksyllä 2012 proseduraalisen kollektiiviromaanihankkeen, jonka toteuttamiseen osallistui 14 seuran jäsentä: Markku Eskelinen, Anna Helle, Juri Joensuu, Martti-Tapio Kuuskoski, Tiina Käkelä-Puumala, Laura Lindstedt, Maria Matinmikko, Marjo Niemi, Harry Salmenniemi, Jari Tammi, Jarkko Tontti, Taneli Viljanen, Sinikka Vuola ja Jaakko Yli-Juonikas.

Kiasma-teatterissa juhlitaan Ihmiskokeiden valmistumista kuuden radikaalisti erilaisen työvaiheen ja yli kolmen vuoden uurastuksen jälkeen. Illan aikana kuullaan hankkeen lähtökohdista, sisällöstä ja merkityksestä. Ohjelmassa on myös Ihmiskokeiden pohjalta tehtyjä monitaiteisia esityksiä.

Ihmiskokeita koostuu 15 kirjasta: yhdessä kirjoitetusta masterversiosta ja kunkin kirjailijan sen pohjalta muokkaamasta henkilökohtaisesta versiosta. Menetelmällisen kirjallisuuden ja yhdessä kirjoittamisen pitkiä perinteitä uudeksi lajityypiksi yhdistävä Ihmiskokeita on kansallisesti ja kansainvälisesti poikkeuksellinen hanke. Tarkassa työnjaossaan ja monivaiheisuudessaan se muistuttaa teatterille ja elokuvalle tyypillisiä yhteistyön muotoja.

Ihmiskokeiden hengessä myös kirjojen graafinen suunnittelu on ollut proseduraalista ja kokeilevaa: kirjat on muotoiltu kokonaistaideteokseksi, jossa sekä kielen että kirjaesineen materiaalisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Tästä ovat vastanneet Aalto-yliopiston graafisen suunnittelun opiskelijat Terhi Adler, Nina Grönlund, Juho Heikkinen, Anne Pasanen, Kaarina Tammisto, Joonas Vähäkallio ja Ida-Maria Wickström lehtori Arja Karhumaan johdolla.