Kiasman kokoelmat

Kiasman tehtäviin kuuluu paitsi esittää nykytaidetta myös kerätä ja tallentaa sitä. Kiasma taidekokoelmat ovat osa Kansallisgallerian kokoelmia ja siten tärkeä osa suomalaista kulttuuriperintöä.

Kiasman kokoelmissa on reilu 8000 teosta, ja ne karttuvat noin 100 teoksen vuosivauhdilla. Nykytaiteen museo kerää ensisijaisesti suomalaisia ja lähialueiden nykytaiteen teoksia.

Miten Kiasman kokoelmat kasvavat?

Teoksia ostetaan erilaisista nykytaiteen näyttelyistä, gallerioista ja suoraan taiteilijoilta. Kiasma kartuttaa kokoelmiaan myös tuottamalla uusia teoksia.

Lista vuoden 2019 teoshankinnoista

Kiasman taidehankintoja käsittelee hankintalautakunta, johon kuuluu Kiasman asiantuntijoita ja kaksi ulkopuolista taiteilijajäsentä. Päätökset hankinnoista tekee museonjohtaja kokoelmaintendentin esityksestä. Hankintalautakunta seuraa aktiivisesti näyttelyitä ja taidekentän tapahtumia.

Teosten hankintaperusteet

Kiasma saa myös teoslahjoituksia

Kiasman kokoelmien merkittävimpiä lahjoituskokonaisuuksia ovat Pentti Kourin keräämä ja opetusministeriön Kiasmalle lahjoittama Kouri-kokoelma, Porkkana-kokoelma, Seppo Fräntin kokoelma ja Kalervo Palsan teokset, jotka museolle lahjoitti Maj-Lis Pitkänen.

Lista Kiasman kokoelmalahjoittajista

Merkittävimmät lahjoituskokonaisuudet

Kouri-kokoelma on suomalaisen taloustieteilijä ja pääomasijoittaja Pentti Kourin keräämä kokoelma. Kokoelmassa on sekä kotimaista että kansainvälistä nykytaidetta, yhteensä reilut 60 teosta 38 taiteilijalta. Kokoelmaan kuuluu maalauksia, veistoksia, installaatioita ja grafiikkaa. Teokset edustavat nykytaiteen kansainvälisiä suuntauksia, esimerkiksi minimalismia, poptaidetta ja arte poveraa, 1960-luvulta alkaen.

Seppo Fräntin kokoelma on helsinkiläisen taidemesenaatin ja keräilijän Seppo Fräntin Kiasmalle vuonna 2017 lahjoittama laaja kokoelma. Se koostuu pääosin kotimaisesta 2000-luvun alun nykytaiteesta. Kokoelma käsittää runsaasti maalauksia ja paperipohjaisia teoksia, mutta myös joitakin pienikokoisia esineteoksia ja veistoksia. Kokoelmassa on edustettuna yli 100 taiteilijaa. Kokoelma otetaan vastaan museolle ja luetteloidaan vaiheittain vuosien 2018–19 aikana.

Porkkana-Morot-kokoelma on nykytaiteen museon hanketta eteenpäin vieneen Porkkana ry:n kokoelma. Kokoelman teokset on saatu lahjoituksina kansainvälisiltä nykytaiteilijoilta. Joukossa on myös muutamia kotimaisia taiteilijoita. Yhteensä teoksia on yli 50 taiteilijalta. Lahjoituksina saatiin signeerattuja luetteloita, luonnoksia, valokuvia ja joitakin originaaliteoksia. Taiteilijoita pyydettiin lähettämään lahjoitukset postitse ja kokoelma koostuukin lähinnä melko pienikokoisista töistä. Nykytaiteen museolle kokoelma lahjoitettiin vuonna 1990.

Maj-Lis Pitkäsen lahjoitus- ja talletuskokoelmassa on noin 3 000 kittiläläistaiteilija Kalervo Palsan maalausta, piirustusta, grafiikkaa, veistosta ja luonnosta. Kokoelma kattaa suurimman osan taiteilijan tuotannosta. Taideteosten lisäksi kokoelmaan kuuluu myös mm. taiteilijan luonnoslehtiöitä, sarjakuvia, valokuvia, lehtileikkeitä sekä päiväkirjamuistiinpanoja. Palsa oli testamentannut teoksensa ja mm. päiväkirjansa sisältäneen arkiston Maj-Lis Pitkäselle, ystävälleen ja tukijalleen. Pitkänen edelleenlahjoitti ja talletti Palsan jäämistön Nykytaiteen museo Kiasmaan ja Kuvataiteen keskusarkistoon (nyk. Kansallisgallerian arkistokokoelma).

Kiasman ystävien kokoelma on museon ystäväyhdistyksen vuosien 1993–2018 (v. 1993–1998 nimellä Nykytaiteen museon ystävät) välillä kokoama lahjoituskokoelma. Kokoelmaan kuuluu 18 teosta kaikkiaan 12 kotimaiselta ja ulkomaiselta taiteilijalta. Lahjoitukset on tehty usein museon ARS-näyttelyistä. Kiasman ystävät ry:n tarkoituksena on ollut tukea museon toimintaa ja edistää nykytaiteen tuntemusta. Taidelahjoitukset ovat olleet ystäville tapa tallentaa yhteisiä hetkiä nykytaiteen parissa ja jättää jälkipolville viesti siitä, mikä meitä aikamme taiteessa koskettaa ja puhuttaa.

Kiasman kokoelmat maailmalla

Kiasman taidekokoelmiin kuuluvia teoksia on esillä paitsi Kiasmassa myös muiden museoiden järjestämissä näyttelyissä, joihin Kiasman teoksia lainataan. Teoslainausten tavoitteena on saada Kiasman kokoelmissa olevia teoksia mahdollisimman laajan yleisön nähtäväksi kotimaassa ja ulkomailla.