KIASMA
Kiasma-lehti | Kiasma Magazine
Kiasma-lehti 41 | Kiasma Magazine 43
No 41 Vol 11
2008: Editorial An artist on the trail of religions Mitte is in the middle Art for everyday life
PDF
Kiasma-lehti 40 | Kiasma Magazine 40
No 40 Vol 11
Editorial Love for Minimalism Aspirin, morning milk and other mysteries What minimalism? Aasia flew to Kiasma Patron of the Arts
PDF
Kiasma-lehti 38-39 | Kiasma Magazine 38-39
No 38-39 Vol 11
Editorial On Fluid Street Beautiful Exhibition Ten intense years Art Justifies the Means
PDF
Kiasma-lehti 37 | Kiasma Magazine 37
No 37 Vol 11
Editorial What does this picture show? Mirror, mirror on the wall Julian Schnabel Nan Goldin An experience, not something to trip over Job description: knowing art
PDF